Frispråkig Lambertz slutar som JK

Efter åtta år på posten slutar justitiekansler Göran Lambertz. Hans nya jobb blir som justitieråd eller domare i Högsta domstolen, enligt uppgifter till Ekot.

Göran Lambertz har varit justitiekansler sedan oktober 2001, och har därmed haft i uppdrag att kontrollera om myndigheter bryter mot lagar och regler, och att agera åklagare i tryckfrihetsmål.

Men i dag beslutar alltså regeringen att Lambertz ska bli justitieråd, eller domare i Högsta domstolen, enligt Ekots uppgifter.

Som JK har Lambertz varit ovanligt öppen och frispråkig. 2006 sa han exempelvis till Sveriges Radio att oskyldiga fälls av svenska domstolar eftersom de inte alltid ställer så höga krav på bevisningen, och att det förekommer att poliser ljuger för att skydda varandra eller sätta fast någon de tror är skyldig.

– Jag tror att det sitter oskyldigt dömda i svenska fängelser. Det finns ett naturligtvis ett särskilt motstånd för domstolarna att säga att den här polismannen ljuger, och det kan ibland leda till felaktiga domar, tror jag, sa Göran Lambertz då.

Trots hård kritik från polisen då och en livlig debatt, så får Lambertz nu chansen att själv avgöra viktiga mål i Högsta domstolen.

Enligt uppgift till Ekot tycker Lambertz att det efter åtta år är dags att göra något annat. I tidningsartiklar har han själv sagt att domare i Högsta domstolen skulle vara ett intressant uppdrag.

Göran Lambertz vill inte kommentera Ekots uppgifter. Tidigare har han bland annat varit rättschef på justitiedepartementet och hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Vem som blir ny justitiekansler efter Göran Lambertz avgör regeringen vid sitt sammanträde i dag.


Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se