Höjd skatt i Gislaved

Som väntat höjer Gislaveds kommun skatten med 50 öre nästa år.
Utan en skattehöjning skulle kommunen ha fått göra kraftiga besparingar, men nu klarar man att få budgeten i balans i allafall. Skattesatsen i Gislaved hamnar nu på 21 kronor och åtta öre per intjänad 100-lapp.