15 balter i säsongsjobb

15 balter har under året tilldelats säsongsarbetstillstånd på Gotland. Det är åtta litauer, fem letter och två estländare. Balterna har haft tillstånd för arbete inom trädgårdsnäringen med skörd av bär och grönsaker på friland. Det visar länsstyrelsens rapport om utländsk arbetskraft till ams.