Oenighet om Malmahemmet i Västerås

Oppositionen i Västerås kräver att hela Malmahemmet ska användas som härbärge. De vill inte att man ska blanda motivationsboende med härbärge, något som individ- och familjenämnden nyligen beslutat.
Nämnden vill ha sex härbärgeplatser på Malmahemmet. Men oppositionen menar att det är för få platser när finns 40 uteliggare i Västerås, och att det inte är bra att blanda aktiva missbrukare med de som kommit en bit på väg från sitt missbruk. På gårdagens kommunfullmäktigemöte återkom kravet på en så kallad tak-över-huvudet-garanti i Västerås, och oppositionen menade att frågan borde upp på Kommunstyrelsens bord. Men om det blir så eller inte är oklart.