Räddningstjänsten kritiserar Telia

Hela Örnsköldsvik var utan telefon mellan klockan ett och fyra i natt. Lars Edstedt från räddningstjänsten tycker att Telia var sena med att informera om den planerade kabelomläggningen.
Räddningstjänsten fick veta att Örnsköldsvik skulle vara utan det fasta och mobila telenätet samma morgon det skulle ske. Lars Edstedt från räddningstjänsten säger till Radio Västernorrland att Telia borde ha gått ut i media och informeret i god tid i förväg. Alla nio brandstationerna i Örnsköldsvik var bemannande i natt, i fall att någon skulle behöva komma i kontakt med räddningstjänsten eller nå akutsjukvården. Men det blev en lugn natt.