SOS fungerar bra

De nya rutiner och ny teknik som SOS alarm i Visby använder sej av sen början av den här månaden fungerar bra, det konstaterar Lars Krone, som är driftschef vid Visbycentralen.
Det gäller alltså tillgängligheten till larmnumret 112. Lars Krone konstaterar att driftstarten varit fri från incidenter och att målet kunnat uppfyllas beror i stor utsträckning på ett effektivt samarbete mellan Gotlands kommun och SOS alarm. Enligt Visbychefen har Gotland nu fått en högmodern och effektiv larmcentral med så kallade ''storstadsmuskler'' som kommer att bli mycket användbar vid till exempel större olyckor.