Anna Skarhed Sveriges nya JK

Uppdaterad: 13:09
Regeringen har utsett Anna Skarhed till ny justitiekansler efter Göran Lambertz. Sverige får därmed sin första kvinnliga JK. Anna Skarhed har fram till nu varit domare i Högsta domstolen.

Regeringen har utsett Anna Skarhed till ny justitiekansler efter Göran Lambertz. Sverige får därmed sin första kvinnliga JK. Anna Skarhed har fram till nu varit domare i Högsta Domstolen.

– Göran Lambertz har varit justitiekansler som den person han är. Nu kommer jag att vara justitiekansler och förhoppningsvis då kunna följa i andra JK:s spår, men också skapa en annan JK-profil.

Kan man betrakta det här som ett genombrott för jämställdheten?

– Det är kanske att ta i. Men jag tycker att det är roligt att ha fått det här ansvaret och den här uppgiften och att vara kvinna.

Tror du att det kommer att märkas på något sätt?

– Ja, jag kommer ju att ha kjol på jobbet ibland. Det har nog inte de tidigare JK haft.

Men innehållet i arbetet?

– Jag tror inte att det fungerar på det sättet. Men självklart är det så att vi alla, män eller kvinnor, bär med oss våra erfarenheter in i vårt arbete och på så sätt kan det komma att avspegla sig på något sätt.

Är det speciella områden som du är intresserad av?

– Man kan väl säga att av det som JK sysslar med är skadeståndsrätt något som jag har sysslat med under mitt yrkesliv. Jag har bland annat, för länge sedan, varit sekreterare i en kommitté kring det allmännas skadeståndsansvar och det är just ett av de ben som JK står på, säger Anna Skarhed.

Hon tillträder som ny justitiekansler 7 december.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se