Klart med ny lag efter Lavaldomen

Svensk lag ska göras om efter Laval-domen. Förslaget är ett direkt resultat av EG-domstolens utslag i Vaxholmsfallet och handlar om vilka villkor som ska gälla för utländsk arbetskraft i Sverige.

När det gäller löner tvingas nu arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin lägga ett förslag som förändrar det som brukar kallas den svenska modellen.

– Problemet är att vi, i förhållande till EG-domstolens utslag, var tvungna att försöka definiera någon typ av minimilön. Det är problematiskt eftersom vi i Sverige inte har någon inblandning. Det finns ingen lagstiftning runt löner och vi har ingen politisk inblandning i lönebildningen. Det beklagar jag att vi nu till viss del måste införa, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

De löner i Sverige som i praktiken blir minimilöner ska sättas i de centrala svenska branschavtalen.

Den stora skillnaden jämfört med i dag är att de avtal som ska gälla för utländska företags anställda som arbetar i Sverige bara får gälla det som brukar kallas den hårda kärnan.

Den hårda kärnan gäller löner, arbetstid och semester.

En sak som inte är med är olycksfallsförsäkringar. Det blir alltså så att de omkring tvåtusen utländska arbetstagare som brukar finnas i Sverige inte kommer att ha de försäkringar som svenskar med samma jobb har.

– Tyvärr är det så att utstationeringsdirektivet stadgar att vi inte har möjlighet att kunna vidta konfliktåtgärder för att kräva den typen av avtal i just de här fallen. De beklagar jag och det var därför vi från början inte ville ha den här förändringen i lagstiftningen som vi nu tvingas göra, säger Sven Otto Littorin.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se