Granskningsnämnden prövar om jag sagt för mycket om Förbifart

Granskningsnämnden har begärt ett yttrande över vad jag sade i puffen för Studio Ett när de tog upp beslutet om Förbifart Stockholm. Jag ifrågasatte i samtal med Anders Holmberg varför man bygger Förbifaren istället för att bygga färdigt ringleden runt huvudstaden. Vid sitt senaste sammanträde friade granskningsnämnden ett anmält inslag då jag och Maja Aase talade om en tidskrift. Såhär sammanfattar de:

" I ett inslag i SR:s Nordegren i P1 pratade programledaren och hans bisittare om en tidning i positiva ordalag. Enligt nämnden var det mindre lämpligt att programledaren berättade att han prenumererade på tidningen. Nämnden kunde dock inte finna att denna uppgift – sedd i sitt sammanhang – eller de korta omnämnandena och positiva omdömena om tidningen medförde att inslaget stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.