Maryhill återuppstår i Fosie

Nu ska Maryhills förskola i Fosie återuppstå. Förskolan totalförstördes efter bränder i november och december förra 2007.

Efter bränderna fick de lokaler som fortfarande stod kvar rivas men nu ska de alltså byggas upp igen.

I dag beslutade kommunstyrelsen i Malmö att bevilja igångsättning av projektet som kommer att kosta 27,7 miljoner kronor.

Samtidigt så kommer Hermodsdalsskolan i Fosie att byggas om.

Där handlar det bland annat om att bygga upp en nedbrunnen byggnad, men också om nybyggnation för integrerad förskola, skola och fritidsverksamhet.)