Jakten på utrunna oljan fortsätter

Det är fortfarande oklart vad som egentligen har hänt med de 56 kubkimeter olja som igår läckte ut i avloppssystemet i Tynnered.
Miljöinspektörer på Ryaverket försöker nu lokalisera vart oljan har tagit vägen. Det troliga är att mycket olja har fastnat i tunnelnätet och därför sänker Ryaverket sänker idag vattennivån för att kontollera detta. Lars Nordén, chef för miljöinspektörerna på Ryaverket kan idag inte säga hur allvarliga konsekvenserna av oljeläckan är. Än så länge är det för tidigt att säga om den bakteriologiska reningen tagit skada av oljan.