Vattentäkten i Bergaåsen blir fall för regeringen

Den blir regeringen som beslutar om det blir en vattentäkt i Bergaåsen utanför Lagan. Och det kan innebära att invånarna i Växjö och Alvesta kommun får vänta ännu längre än planerat på att få sitt dricksvatten från grusåsen.
Miljödomstolen bedömer att det är regeringen som ska besluta i ärendet eftersom det handlar om en omfattande grundvattentäkt. Kommunerna hade hoppats att Miljödomstolen skulle avgöra frågan eftersom en del av vattnet i Bergaåsen kommer från Lagan och att det därför inte enbart skulle räknas som en grundvattentäkt. Växjö kommuns VA-chef Pehr Andersson säger i en kommentar att det är svårt att säga om handläggningen kommer att ta längre tid i och med att ärendet går till regeringen.