Slam blir till energi istället för avfall

Idag invigs en ny energianläggning på Edets bruk i Lilla Edet.
Det handlar om en fastbränslepanna som ska ta hand om restavfall från pappersproduktionen på Edets bruk. I stället för att dumpas kan avfallet ge ansenliga mängder energi: tillräckligt för att värma 7000 villor. Den energi som inte används på bruket går in i kommunens fjärrvärmesystem.