Norrköping

Dricksvatten smittat med ehec

Ehec-bakterie har påträffats i en dricksvattenbrunn i Skärkind utanför Norrköping. En familj av de 35 hushållen som använder sig av vattnet har insjuknat. Kommunen har ännu inte hittat smittkällan.

– Den bakterien är rätt så otäck. Det krävs väldigt liten mängd och barn kan drabbas väldigt hårt, de kan få njursvikt eller hjärnskador, säger Visna Karanovic, miljö- och hälsoskyddsinspektör på bygg- och miljökontoret i Norrköping.

- Vi har två huvudspår, det ena är avloppet och det andra är att det är smitta via djur, då ehec kan förekomma inom djurbesättningar utan att djuren behöver vara sjuka.

Vad ska de göra som får sitt vatten från den här brunnen?
- De har fått kokningsrekommendationer och ska koka allt vatten som kommer i kontakt med munnen, som till exempel vid matlagning och tandborstning.

Lovisa Gelin
lovisa.gelin@sr.se