Senaste nytt från Bangkok

Anders Turesson, Sveriges och EUs chefsförhandlare på  i Bangkok säger till Klotet:
– Förra veckan började ganska bra. Vi kortade förhandlingstexterna rejält, men det behövs större fokus på substansfrågorna.
Turesson tycker att det går för långsamt, men att han tycker sig skönja en tempoväxling nu i förhandlingarna.

Agnes von Gersdorff, biträdande svensk förhandlare, är inte lika positiv. Hon anser att med de löften som nu getts så är vi på väg mot en 3-graders uppvärmning av jorden. Inte 2 grader som FNs klimatpanel IPCC sagt är nödvändig för att det ska vara möjligt stoppa ett skenande klimat.

Det behövs snarast löften om utsläppsminskningar i procent och rejält med pengar till u-länderna säger Anders Turesson. Dessutom måste förslag på hur dessa miljarder ska trollas fram, via utsläppshandel eller skatter, sättas på pränt. Och så måste REDD-förhandlingarna lösas så att det blir klart hur man ska stoppa regnskogsskövlingen i fattiga länder som står för närmare en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser.

Många länder kräver pengar. Saudi Arabien till exempel, vill ha kompensation för att man inte får pumpa hur mycket olja man vill, trots att det internationella energiorganet IEA räknat ut att OPEC-ländernas vinster från nu fram till år 2030 kommer att vara 23 000 000 000 000 dollar. Saudi Arabien har däremot räknat ut att man kommer att förlora 19 000 000 000 dollar om året vid ett nytt klimatavtal och delegationsledaren Mohammad S Al Sabban sa till Associated Press:
– Vi är bland de ekonomiskt sårbara länderna.

Yvo de Boer, som leder FNs klimatförhandlingar berömmer U-länder som han anser har visat mycket konstruktivt engagemang. Brasilien har lovat sänka sin avskogningstakt med 80 % till år 2020, Indonesien har lovat sänka sina utsläppsökningar med 26 % jämfört med om inget gjordes, och Kina har också lovat att CO2-utsläppen per producerad kilowatt timme el ska minska kraftigt till år 2020.
– Men om vi inte ser ambitösa utspel från I-länderna snart, så kommer det vara mycket svårt att fortsätta förhandlingarna med gott hopp, säger Yvo de Boer.

De kinesiska förhandlarna, som i tisdags hårt kritiserade I-ländernas sabotage av Kyotoavtalet, har fortsatt under veckan hävda att man inte kan förvänta sig att alla länder är med och stoppar den globala uppvärmningen.
– Vi är offer för klimatutsläpp från den rika världen, och även om Kina nu är världens största utsläppare, så är bara en tredjedel av den rika världens per person, sa Kinas chefsförhandlare Yu Qingtai.

Det är bara 6 dagar kvar av formella FN-förhandlingar innan mötet i Köpenhamn. Nästa runda blir i Barcelona i november.