Redig skånsk slöjd, Hässleholm 1/10

Denna torsdag for vi till hembyggdsparken i Hässleholm där medlemmar från föreningen Redig Skånsk Slöjd visade upp sina arbeten. Föreningens syfte är att hålla hemslöjdstraditionen levande och tillvarata medlemmarnas intressen för utveckling och nyskapande inom slöjden. I Skräddarhuset var stämningen på topp och aldrig har vi väl sett så många vackra ting.