Mjukvaruföretag minskar förlust

Mjukvarubolaget IAR Systems i Uppsala redovisar en förlust före skatt på 9,7 miljoner kronor för årets nio första månader.
Omsättningen minskade med 20 procent till 80,1 miljoner kronor. I det korta perspektivet kan inte omsättningen förväntas öka till en önskvärd nivå och därmed behöver kostnaderna sänkas ytterligare, enligt bolaget.