Sänkt hastighet på två vägar i länet

Från och med idag den 31 oktober och fram till den 15 mars nästa år sänks hastigheten på två av länets vägar.
Sträckan Heby-Tärnsjö på väg 67 sänks till 70 km/tim, och sträckan Ramnäs-Brandbo sänks till 90 km/tim. Hastighetssänkningarna görs för att minska risken för olyckor i vinter. Under fyra år har Vägverket Region Mälardalen på prov sänkt hastigheten på flera vägsträckor i regionen, med följd att trafikanterna faktiskt körde långsammare och att antalet döda i olyckor blev färre.