Investerare sviker förnybar energi

Investeringarna i förnybar energi i Sverige har mer än halverats under det senaste året. Det visar nya uppgifter från Energimyndigheten som Vetenskapradion fått ta del av. Minskade investeringar påverkar teknikutvecklingen inom området, enligt Energimyndigheten.

– Vi ser att det varit en nedgång i investeringarna. Första halvåret 2008 investerades det 593 miljoner kronor i förnybar energi och i år har det investerats 276 miljoner kronor. Det är en nedgång på ungefär 53 procent, säger Malin Olofsson som är affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Orsaken till den kraftiga nedgången är den ekonomiska krisen enligt Energimyndigheten. Riskkapitalbolag och riskkapitalfonder som tidigare satsat på företag som arbetar med till exempel solceller eller vindkraft, håller nu hårdare i plånböckerna.

Trenden med minskade investeringar i förnybar energi är också global. En ny undersökning av FN:s organisation för industriell utveckling, UNIDO, visar att investeringarna världen över minskat med uppemot 40 procent det senaste året.

Mycket av forskningen inom ny teknik för förnybar energi finansieras med statliga pengar, men trots det är investeringar från riskkapitalbolag och riskkapital fonder viktiga för teknikutvecklingen enligt Energimyndigheten. När det är skralare i kassorna väljer investerarna säkra kort att lägga sina pengar på och det handlar då om företag som sysslar med teknik som redan är långt gången i sin utveckling. Företag som däremot arbetar med att ta fram ny teknik får däremot stryka på foten, enligt Malin Olofsson på Energimyndigheten.
– Det handlar om bolag med väldigt lovande tekniker, men som befinner sig i tidiga skeden, som aldrig får chansen att komma ut på marknaden, säger hon.

Kan det innebära att teknikutvecklingen bromsas?
– Ja, säger Malin Olofsson som är affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Malin Olofsson
malin.olofsson@sr.se