Motala

Motalaläkare varnas

En läkare i Motala varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter en gallstensoperation.

Operationen utfördes på en kvinna som blev gul efter operationen. Det visade sig att en allvarlig skada uppstått, och kvinnan fick opereras på nytt.

Ansvarsnämnden anser att läkaren inte fullgjort sina skyldigheter. Felet är varken ringa eller ursäktligt och läkaren får därför en varning.