Betala för sjukvård

Det kan komma att kosta att få viss sjukvård i Norrbotten, utöver patientavgiften. Det gäller sjukdomar, som klassas lägst i en prioriteringslista.
Det finns en prioriteringslista, som riksdagen tidigare fastställt för vilka sjukdomar, som ska behandlas i första hand, och Landstinget i Östergötland har nu preciserat listan med de sjukdomar, som får lägst prioritet, till exempel godartade tumörer och blåskatarr och som landstinget kan ta betalt för. Socialdemokratiska landstingsrådet Kent Ögren i Norrbotten säger att det kan bli något liknande här. Men han säger att det viktiga inte är att ta betalt för viss behandling, utan att skapa en prioriteringsordning, så att man säkerställer att de, som är svårast sjuka får den vård, som de behöver. Ordföranden i Norrbottens läkarförening Roger Hedman tror att det kommer att bli så även här att patienter själva måste betala för viss sjukvård eftersom landstinget ekonomi är besvärlig.