Utbildning för privata körlärare?

Vägverket vill ha en särskild utbildning för dem som övningskör privat.
Man tror att detta både kan minska de många olyckorna och stoppa de svarta körskolorna. Vägverket föreslår att bara de som genomgått en särskild utbildning tillsammans med sin elev ska kunna godkännas som handledare. Forskning visar att samtliga dödsfall, och 90 procent av alla svåra skador, i samband med övningskörning sker vid privat sådan. I Vägverkets förslag beräknas kostnaden för utbildningen, som kan ske t ex under en kväll, landa på omkring 300 kronor.