Inte till akuten med ond hals

Hårdare prioriteringar är det som kommer att gälla inom sjukvården i länet. Fler patienter hänvisas till sjukvårdsupplysning och vårdcentraler istället för att få hjälp på akutmottagningen.
250 miljoner kronor ska sparas och mer av den specialiserade sjukhusvården kommer att begränsas och samlas på universitetsjukhuset i Umeå. För att minska kostnaderna kan bland annat 8 vårdcentraler i länet komma att stängas, och BB och akutkirururgin i Lycksele är i farozonen. En konkret åtgärd är att ännu mer styra patienter från akutsjukvården till sjukvårdsrådgivning och vårdcentraler, det säger Ann-Christin Sundberg Västerbottens läns landsting. Även om inte Västerbottens läns landsting i dagsläget tänker gå så långt som Västmanlands läns landsting som vill införa remisstvång till akuten - så handlar det om att prioritera hårdare än tidigare. Har man ont i halsen är det inte akuten man ska gå till. - Vi måste bli tydligare i vad vi kan klara av på vissa tider på dygnet, säger Ann-Christin Sundberg.