Nedre dalälven

Trögt ändra vattenföring mot mygg

Kraftbolagen har ännu inte visat något större intresse av att ändra sin vattenreglering i nedre Dalälvsområdet, trots att den allra största orsaken till myggplågan vid nedre Dalälvsområdet är vattenregleringen, alltså vattenkraftverken. 

Det är en av landets främsta forskare på rinnande vatten, Christer Nilsson, som i en ny rapport till Naturvårdsverket slår fast kraftbolagens påverkan. Men trots flera påstötningar så har bolagen än så länge inte visat något större intresse av att ändra regleringen.

– Vi skulle självklart önska att det gick lite snabbare men det är en ganska stor process som vi måste få igång, säger Maria Widemo som leder länsstyrelsernas projekt för att få till en annan vattenföring i området.

Det är länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Dalarna som har gått samman för att förhandla med kraftbolagen om en förändrad vattenreglering. Det skulle dels skulle gynna biologing kring Dalälven och dels minska myggförekomsten i området.

Men hittills har kraftbolagen Fortum och Vattenfall inte visat något större intresse.

-- Först måste man undersöka om det är realistiska förväntningar som man har och det är väl på det stadiet som diskussionerna är nu, säger Vattenfalls kommunikatör Peter Stedt.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sr.se