En av tre strokepatienter får afasi

Idag hålls Nordiska Afasidagen i Karlstad, där det kommer att handla om stroke, om strokevård och om rehabilitering med fokus på afasi, som är ett handikapp som drabbar de flesta strokepatienter i någon grad.

– Man brukar räkna med att ungefär en tredjedel av alla strokepatienter får någon form av afasi, säger Veronica Lindberg, logoped verksam vid Västerbottens läns landsting, och som kommer att föreläsa i Karlstad.

– Drabbas man av en stroke och afasi kan man få problem med att prata, men också med att förstå vad andra säger och med att läsa och skriva. Och det kan bli väldigt jobbigt och frustrerande för många.

Stroke är en folksjukdom. 30 000 människor drabbas av stroke varje år i Sverige. De senaste tio åren har behandlingen av stroke utvecklats, både med nya mediciner och nya riktlinjer. Det abslout viktigaste är att vården sätts in snabbt.

– Nu har vi hyperakut behandling med framför allt blodproppsupplösande medicin, men för att den här medicinen ska ha någon effekt så måste man komma in mycket tidigt, säger Per Wester, professor i internmedicin vid Umeå universitet.

– Nästan två miljoner hjärnceller dör per minut när man får en hjärninfarkt, och genom att jaga minuterna och sätta in propplösande medicin så kan man hindra att skadan breder ut sig.

Snabbhet är också viktigt för att rehabiliteringen av strokepatienten ska bli så effektiv som möjligt, säger logopeden Veronica Lindberg.

– Så fort man har konstaterat att personen har problem med talet efter en stroke så är det viktigt att man får en logopedkontakt. Också för att alla, närstående och personal, ska få rätt information och kunna hjälpa den här personen.