Hässleholm

Stämmer kommunen på 1,5 miljoner

En kvinna som tidigare varit anställd av Hässleholms kommun stämmer nu sin förra arbetsgivare på sammanlagt 1 556 875 miljoner kronor. Anledningen är att kvinnan anser att hon gått miste om både lön och sjukersättning till följd av felaktigheter som kommunen har begått.

Via sitt juridiska ombud förklarar kvinnan att kommunen började den felaktiga behandlingen av henne redan 1992. Under flera år försökte hon få olika jobb inom kommunen, jobb som hon var utbildad och kvalificerad för. Sammantaget sökte hon 19 olika tjänster utan att hon fick en tillsvidareanställning.

Hon blev till sist placerad på en enhet där hon upplevde att hon fick utstå kränkande behandling. I sitt skadeståndskrav beskriver hon att hon blev oförmögen att arbeta och fick sjukskrivas.

Då ska inte problemen ha slutat utan kommunen har enligt skadeståndskravet medvetet lämnat felaktiga uppgifter till försäkringskassan vilket fått effekten att kvinnan har blivit utan sjukersättning. Advokaten skriver att en obehörig person satt sin namnteckning på hennes anmälan till försäkringskassan och dessutom ska tillägg ha gjorts, tillägg som inte stämde överens med verkligheten.

Därför kräver hon nu kommunen på utebliven sjukersättning och lön för en period av knappt åtta år, allt som allt drygt 1,5 miljoner kronor.

Lars Angantyr
lars.angantyr@sr.se
044-28 15 00