Dieselutsläpp i pumpstationen i Rännbosjön

Sundsvall vatten har upptäckt ett dieselutsläpp i det inkommande vattnet till pumpstationen i Rännbosjön i Matfors. Enlig Sundsvall vatten har man kunnat förhindra spridningen av dieslet och Ljungan kommer inte att förorenas.
Sundsvall vatten har nu stoppat utpumpningen vid pumpstationen. Dieslet pumpas nu ut via en slambil. Dessa åtgärder skall enligt Sundsvall vatten räcka för att undvika förorening i de närbelägna vattentäkterna vid Ljungan. Utsläppet innebär ingen fara för de boende i området säger Sundsvall vattens distriktschef till Radio Västernorrland.