Maktkamp i SPI över

Idag upplöstes den missnöjesstyrelse som tidigare menat att det är de som ska ha makten över partiet. Ordförande för missnöjesstyrelsen var fram till idag Ivar Jondorf. Efter ett tingsrättsbeslut slutar han med politiken.
-Jag är besviken. Är det medlemmarnas eller partiets styrelse. Nu blev det partiets, säger Ivar Jondorf. Redan efter valet började stridigheterna inom SPI, Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, i Enköping. Den sittande före detta centerpartisten Lennart Holm gick då ut och sa att han ville bedriva en mer borgerlig politik. Medlemmarna som lutade mer åt vänster rasade och det hela resulterade i att grundaren av SPI i Enköping, Bruno Boström, som står för den röda politiken, uteslöts ur partiet. Kritiken haglade; Lennart Holm lyssande inte på medlemmarna inför fullmäktigemötena och SPI toppstyrdes. Boströms anhängare ville byta ut SPI:s styrelse genom ett extra årsmöte. För det krävs att minst en tredjedel av partiets medlemmar vill ha det. Enligt de missnöjda var de det. Lennart Holm sa att de inte var det, och att styrelsen var ogiltig. Ljög Holm? Ivar Jondorf, ordförande i den nya styrelsen ville kontrollera uppgifterna och begärde handlingar ur medlemsregistret. Idag avgjordes frågan i Enköpings tingsrätt. Endast Lennart Holms styrelse får ut handlingarna eftersom de är den riktiga styrelsen. Ivar Jondorf får betala rättegångskostnader på drygt 7 000 kronor. Han slutar nu helt med politiken. -För min del är den totalt slut. Kontakta reportern: Mikael Funke