Kritik mot nationell polisplan

Nu reagerar flera polisförbund i landet mot rikspolisstyrelsens projekt En nationell polis, som syftar till att samordna och effektivisera polisens arbete. Enligt de lokala polisförbunden kan flera punkter i projektet komma att innebära försämrad service för invånarna. Polisföreningens ordförande i Sörmland, Göran Hagberg, menar att förändringarna toppstyrs utan att den lokala polisen får nåt att säga till om.
Många upplever att det här projektet drivs högt uppifrån Rikspolisstyrelsen, och att det inte har någon förankring bland folk i organisationen. Och det måste man ha när man vill finna nya arbetssätt, säger Göran Hagberg. Projektet En nationell polis består av drygt 20 punkter om allt från hur man ska få bättre arbetsmetoder och bättre skyddsutrustning, till om man ska införa stora regionala kommunikationscentraler eller inte. Målet är att samordna polisens resurser för att bli så effektiva som möjligt, trots sparkrav. Men på polisförbunden misstänker man att flera av projektets punkter kan komma att innebära en försämrad service till invånarna. - I ledningen glömmer man ofta bort medborgarnas krav på den service som polisen ska lämna, säger Göran Hagberg. Planerna på stora regionala kommunikationscentraler, som skulle ha ansvar för flera län, är också en sak som oroar den lokala polisen. Och även om Göran Hagberg menar att sådana centraler skulle kunna bli en bra lösning, med genomtänkt organisation och rätt teknik, så finns det en risk för att områden långt från huvudorten skulle kunna få en sämre närvaro. - Så har man upplevt det när man gjorde länskommunikationscentraler. Ska man nu göra reginer så får man inte göra om det misstaget - vi får ju inte bli ännu sämre på att möta medborgarnas krav, avslutar Göran Hagberg.