Varför utreds inte metoden med djupa borrhål för kärnavfallet bättre ?

I morse kunde Ekot rapportera att den svenska Strålskyddsmyndigheten, SSM, inte tycker att Svensk Kärnbränslehantering, SKB,  i tillräcklig grad undersökt och redovisat hur det skulle fungera att slutförvara kärnavfallet i kilometerdjupa borrhål i berggrunden. Detta trots att Strålskyddsmyndigheten bett SKB om sådana kompletteringar upprepade gånger, under flera års tid.

-Vi har påmint SKB så sent som 2007. Det har kommit en del utredningar, men vi är fortfarande inte nöjda, säger Björn Dverstorp, en av experterna som arbetar med avfallsfrågan på Strålsäkerhetsmyndigheten. Därför kommer Strålskyddsmyndigheten nu om några veckor med ett yttrande till regeringen där man kräver att SKB än en gång uppmanas komma in med en grundligare redovisning av metoden, erfar Ekot.

Svensk kärnbränslehantering har hittills avfärdat djupa borrhål med motiveringen att miljön därnere är så aggressiv, med hög salthalt, hög temperatur och stora bergspänningar.