Högre avgifter i Uppsala kommun

Högre avgift i barnomsorgen och en avgift på lunchen i gymnasiet. Det kan bli verklighet nästa år i Uppsala kommun.
Ledningen i Uppsala kommun diskuterar nu nya, stora besparingar inför nästa år. Eftersom skatteintäkterna väntas bli mindre än man tidigare trott så måste kommunen riva upp budgeten för nästa år och lägga på nya besparingar på 135 miljoner kronor. Politikerna diskuterar just nu hur de här besparingarna ska genomföras och de allra flesta verksamehter kommer att drabbas. Men enligt uppgift till Upplandsnytt ser det ut att finnas en majoritet för att förskolan och skolan bara ska behöva spara 30 kronor extra nästa år i stället för sextio. Räddnings- och beredskapsnämnden väntas också få de extra pengar de lovats för att behålla stationen i Skyttorp. De konkreta besparingar som diskuteras är bland annat att låta alla som har barn på dagis betala samma avgift, en annan att ta betalt för 12 månader om året, i stället för elva som idag. Dessutom diskuterar man att riva upp löftet om mindre barngrupper i förskolan. Miljöpartiet och de borgerliga kan även få igenom att gymnasieelver får betala för lunchen i skolan. Folkpartistiske oppositionskommunalrådet Jan-Ove Jerrestål vill inte kommentera de olika besparingsförslagen än, men däremot är han kritisk till att s,v,mp-majoriteten baserar sina besparingsförslag på en prognos från september: - Det finns färskare beräkningar som visar att underskottet blir ytterligare 34 miljoner och då bör man ta hänsyn till det när man ska revidera budgeten.