Varslade på Cablage får behålla jobben

23 personer som tidigare varslats av Cablage Team i Mjällom, får behålla jobben. Företaget har fått in nya ordrar från bland annat fordons- och elektronikindustrin.
Av 40 personer som varslades tidigare i höst kvarstår 16 varsel. Av de 23 varsel som nu tagits tillbaka återanställs tio personer medan 13 anställda kommer att få jobba kvar till den sista januari.