Danskt beslut om att utreda mobilrisker

De eventuella hälsoriskerna med strålning från mobiltelefoner och basstationer ska utredas i ett danskt forskningsprogram.
Det enades alla politiska partier i Danmark om idag. Programmet får 30 miljoner danska kronor. Flera kommuner är motståndare till utbyggnaden av 3G-nätet för den nya mobiltelefonin, och Köpenhamn har stoppat antenner på kommunala byggnader. Men den danska forskningsministern har inte för avsikt att avbryta utbyggnaden.