Växjö

Kulturen på Palladium hotad

Föreningen Palladiums vänner ligger efter med betalningen av hyran och till Sveriges Radio Kronoberg säger föreningen att man nu hotas av uppsägning.

– Vi riskerar att åka ut härifrån eftersom att hyrorna inte går att betala med den verksamhet som vi bedriver, säger Paula Gårsjö som är verksamhetsledare på Palladium

Vad betyder det här för er då?

– Nu kom det här beskedet väldigt hastigt så vi får verkligen hoppas att det går att lösa. Men vi har ju fulla bokningar här fram till jul. Så att vi får ju kontakta de som bokat och se vart de ska ta vägen med sina arrangemang, säger Paula Gårsjö.

Palladiums vänner som driver kulturverksamhet och erbjuder scener och lokaler till andra föreningar är inhyst i den gamla och väl bevarade biografen mitt i centrala Växjö.

De får stöd av kommunen med 400 000 men med en hyra om 75 000 kronor i månaden går verksamheten inte ihop sig, trots att man har bokningar hela hösten fram till jul. I bakgrunden finns också gamla skulder som gjort att föreningen kommit efter med betalningarna.

Och Paula Gårsjö efterlyser nu en långsiktig lösning

– Jag inser ju att det här är ett sätt att jobba på som inte håller i längden. Vi måste göra något.

Och ett förslag på lösning för föreningens dåliga ekonomi presenterade man tidigare under dagen. Föreningen vill gå samman med kulturhuset Rififi.

– Det ger oss möjlighet att kunna utveckla Palladium till att bli en större scen, att kanske kunna jobba med större produktioner som gör att ekonomin kan stabiliseras, säger Paula Gårsjö.

I förslaget ingår att Rififi tar över delar av Palladiums konferens och föreningsverksamhet - och på så sätt kan lokalerna utnyttjas mera effektivt. Samtidigt kan man få ner kostnaderna för till exempel administration.

Men för att planen ska bli verklighet krävs att Rififi får vara kvar i de lokaler där de finns nu. Och beskedet från kommunen har varit tydligt: lokalerna ska rivas och det ska byggas bostäder i stället.

Mats Petersson som är konstnärlig ledare för Rififi föreslår nu, utöver samgåendet med Palladium, att Växjö kommun bygger studentlägenheter och samtidigt låter Rififi vara kvar

– Vi vill att kommunen återigen ska komma att lyssna på oss. Vi känner inte att vi har fått chansen riktigt. Man har tidigt bestämt att här ska finnas bostäder. Och nu kan vi erbjuda både bostäder och kultur. Och det är ett nytt sätt att tänka som kan rädda både Palladium och Rififi.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sr.se