Inget stopp för danska gristransporter

Danska grisar får åka genom Sverige, trots invändningar från Jordbruksverket. Regeringsrätten kommer nämligen inte att pröva fallet om transporterna borde förbjudas på grund av smittorisk.
Jordbruksverket sade nej när ett danskt företag i mars ansökte om att få frakta avelssvin genom Sverige på väg till Lettland och Ryssland. Företaget överklagade då till länsrätten i Jönköping, som i sin dom slog fast att det är EU-reglerna om handelsfrihet som gäller.