Kommentarer efter miljödomen

- Dagens besked är glädjande för oss i Nordkalk och för alla andra som tror på kalkstensindustrins framtid på Gotland, säger Nordkalks VD Anders Mattsson.
- Det är fullständigt obegripligt hur domstolen faller för kortsiktiga intressen och därmed skadar Gotland för all framtid framöver, säger Stefaan De Maecker, ordförande för Miljöpartiet de Gröna på Gotland.


NORDKALK VÄLKOMNAR KALKDOMEN

- Dagens besked är glädjande för oss i Nordkalk och för alla andra som tror på kalkstensindustrins framtid på Gotland, säger Nordkalks AB:s VD Anders Mattsson i en kommenterar.

Enligt Nordkalk innebär tillståndet i praktiken att bolaget kommer att investera 500 miljoner kronor och att verksamheten kan fortsatta i 25–40 år.

- Vi är övertygade om att man kan bedriva en långsiktigt hållbar kalkstensindustri och samtidigt värna om naturvärden, i enlighet med gällande miljölagstiftning.

Nordkalk uppger att stenen i det nuvarande brottet på Gotland räcker fram till år 2012 och om allt går enligt planerna kommer det nya kalkstensbrottet att öppnas innan dess.

- Den gotländska kalkstenen är en oersättlig råvara för den nordiska stålindustrin.


NATURVÅRDSVERKET: EN BESVIKELSE

Naturvårdverkets biologiska expert Krister Mild säger till Radio Gotland att han tycker att Miljööverdomstolens dom är en stor besvikelse.

Att domstolen nu satte riksintresset för kalkbrytning före riksintresset för naturvården tycker han är djupt olyckligt.

Naturvårdsverket anser att det här kommer att skada de natura 2000 områden som ligger precis utanför det planerade kalkbrottet .

– Det här är ett helt unikt område, det finns inget liknande i hela Europa, säger Krister Mild.


NYPELIUS (C) : BRA FÖR JOBBEN

Kommunstyrelsens centerpartistiska ordförande, Eva Nypelius, är nöjd med miljööverdomstolens dom som ger Nordkalk tillstånd att bryta sten vid Ducker i Bunge.

- Det känns bra för jobben på norra Gotland, säger hon.

Hon tycker att miljööverdomstolens beslut garanterar att en oberoende granskning visar att vattentillgången inte kommer att påverkas av att Nordkalk bryter vid Ducker.

.


JANSSON (S): MYCKET POSITIVT BESLUT

Oppositionsrådet Björn Jansson (S) tycker att miljööverdomstolen beslut är mycket bra.

- En lång utdragen process har äntligen avgjorts och det är ett mycket positivt beslut.

Enligt Björn Jansson har miljööverdomstolen klarlagt att vattnet och naturen kan skyddas med av bolaget föreslagna skyddsåtgärder.

- Därmed blir det möjligt att fortsätta stenbrytning i 25 år enligt bolagets planer och viktiga arbetstillfällen på norra Gotland kan värnas.


DE MAECKER (MP): ETT NEDERLAG FÖR GOTLAND

Miljöpartiet reagerar starkt och med bestörtning över domen och ser beslutet som ett stort nederlag för Gotland.

- Det är fullständigt obegripligt hur domstolen faller för kortsiktiga intressen och därmed skadar Gotland för all framtid framöver. Medvetenheten bland människor om vattnets betydelse har växt stadigt under de senaste åren men ändå väljer man att äventyra vattenförsörjningen som är en förutsättning för att leva på norraGotland, säger Stefaan De Maecker, ordförande för Miljöpartiet de Gröna på Gotland.


MILJÖGRUPP VILL FORTSÄTTA KAMP

Styrelsen för gruppen "Bevara Ojnareskogen" som kämpat mot kalkbrytningen vid Ducker i Bunge är besviken över domen från Miljööverdomstolen. Gruppens ordförande Olov Söderdahl i Fleringe säger att de ska försöka driva frågan till ett överklagande.

- Märkvärdigt att det är en enhällig dom nu, eftersom det inte var enhälligt när Nordkalk fick rätt till provbrotten.