Kävlingeskolor bör saneras

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Kävlinge ställer krav på kommunen att sanera de skolbyggnader där man hittat det förbjudna miljögiftet PCB. Något som kan kosta Kävlinge kommun upp mot en miljon kronor.
Det var under en inventering av kommunens fastigheter som det upptäcktes PCB i Korsbackaskolan och Ljungenskolan i Furulund. Miljögiftet har också påträffats i Korsbackahallen. Det PCB som har hittats sitter framför allt i fogmassor kring fönster och mellan element. Forskning saknas Men det svårt att säga om det utgör någon större hälsorisk eller inte. Det finns nämligen ingen forskning som visar hur människor påverkas av PCB i byggnader, där det kan komma ut i luften. - PCB är ju ett gift och kommer det ut i miljön så att det sprider sig till omgivande mark där det tas upp av organismer och kommer in i näringsvävarna, påverkar det till exempel fortplantning hos djur och människor. Däremot vet man inte när det kan anses riskfyllt att vistas i det när PCB:n finns i luften, säger Patrik Lund, miljöinspektör i Kävlinge. Även privata fastigheter bör undersökas Eftersom PCB var vanligt vid husbyggen under 1950-1970 talet, vill nu miljö- och hälsoskyddsavdelningen också inventera privata fastigheter i Kävlinge, som byggdes under samma period. I Sverige totalförbjöds all användning av PCB 1978.