Godkänt för valnämnden i Norrköping

Valnämnden i Norrköping får godkänt av kommunrevisionen, som granskat hur valadministrationen fungerade under folkomröstningen om EMU.
Revisionen anser att det fungerat bra, bland annat nämns god tillgänglighet för handikappade och tydlig skyltning av vallokalerna. Kommunrevisionen påpekar dock att valnämnden borde arbeta för att höja valdeltagande i Norrköping.