Skogsfastigheter säljs ut

Staten håller på att sälja ut skogsfastigheter i länet.
Totalt ska 900 hektar säljas i år och intresset för skogsköp är mycket stort. -Folk ringer och folk lämnar anbud så vi är mycket nöjda, säger Christer Höök, jägmästare på Sveaskog i Växjö som håller i utförsäljningarna När det nuvarande Sveaskog bildades bestämde riksdagen att bolaget skulle sälja ut fastigheter till privatpersoner. Totalt har Sveaskog 73 000 ha skog i länet och högst sju tusen kommer att säljas. De närmaste åren blir det ett utbud på en procent eller 700 ha varje år, enligt Christer Höök