Bemanningsföretag drabbas av vårdspar

Sparkraven inom den offentliga vården slår hårt mot bemanningsföretagen och flera har redan gått i konkurs. Många stora landsting och kommuner har bestämt sig för att stoppa inhyrning av personal på grund av den ansträngda ekonomin.
Följden har också blivit att personal tvingats söka sig tillbaka till den offentliga sektorn, som de en gång lämnade för högre lön och mer inflytande över sin arbetssituation. Tidigare har runt 5 000 sjuksköterskor, läkare och vårdbiträden från bemanningsbranschen täckt de tillfälliga behoven inom svensk vård.