Kammarrätten tar upp omtvistat bostadsområde

Den sega tvisten om de övergivna husen i Hästhagen i Söderfors ska nu tas upp i kammarrätten. Tierps kommun hoppas att det till slut innebär att dom slipper betala rivningen för husen.
Kammarrättens beslut är ett glädjens beslut för Bengt OIov Eriksson, socialdemokratiskt kommunalråd i Tierp. - Änligen, jag hoppas innerligt att de prövar sakfrågan den här gången också och inte som i tidigare instanser bara procedurfrågan. Själva sakfrågan är en segdragen process - 1996 gick fastighetsbolaget Conrent i konkurs, kvar i Hästhagen i Söderfors lämnade man 150 lägenheter som ingen ville köpa, ingen ville bo i och som förfallit allt mer under tidens lopp. Området har bland annat använts av militären som övningsområde. Idag ser det ut som ett sönderbombat område - och husen måste rivas. Men det kostar upp mot femton miljoner kronor. Tierps kommun har i flera rättsinstanser försökt förmå staten att stå för betalningen, men hittills har de förlorat. Nu har alltså kammarrätten bestämt att ta upp ärendet. Skulle följden bli att staten måste betala, ja då jublar Tierp. -Det skulle innebära att följetongen får ett slut. Jag har följt det här längre än jag kan minnas, säger kommunalrådet Bengt Olov Eriksson. Kontakta reportern: Maud Johansson