Skolbion på Gotland hotas åter av nedläggning

Företrädare för skolorna i Fårösund, Västerhejde samt visbyskolorna Södervärn och Solberga vill nu värna skolbions framtid på ön.
De anser bland annat att filmvisning på skoltid är ett viktigt verktyg för att elever ska lära sig kritisk granskning och att tolka sina upplevelser. Dessutom ligger skolbion i linje med övriga filmsatsningar på ön som, gymnasieprogrammet "Den rörliga bildens språk", satsningarna på Kustateljén i Fårösund samt Film på Gotland. Skolorna har nu skickat ett brev till politikerna i barn- och utbildningsnämnden för att de ska bevara skolbion.