Underskott hos Kommunalförbundet Dalsland

Kommunalförbundet Dalsland vill sälja en av sina fastigheter för att klara sin dåliga ekonomi.
Kommunalförbundet räknar med att kunna avyttra fastigheten Furåsen i Färgelanda, där Polymertekniskt centrum håller till idag. Fastigheten är värderad till 13 miljoner. Förra årets underskott för Kommunalförbundet Dalsland blev 7 miljoner, och årets underskott beräknas bli drygt 2 miljoner. I sista hand är det kommunerna i Dalsland som måste täcka underskottet.