Krav att kriminella ska dopningstestas

Flera av de organ som arbetar mot dopning anser att polisen borde dopningstesta betydligt oftare vid våldsbrott. Gunnar Hermansson, som arbetar med dopningsärenden på Rikskriminalen, hävdar att dopningstester skulle kunna ge förklaringar till oförklarligt våld.
Ann-Mari Thurelius vid Dopingjouren på Huddinge sjukhus anser att fler tester skulle leda till att fler upptäcker det direkta sambandet mellan anabola steroider och aggressivitet. Det finns forskning på djur som visar att höga doser anabola steroider ökar aggressiviteten, och det finns exempel på att brottslingar har dopat sig innan de begått våldsbrott.