Sametinget stärks tror forskare

Sametingets roll i samepolitiken har varit stor. Men det är svårare att bedöma Sametingets roll i den svenska politiken. Det säger statsvetare Nils Vasara.
Nils Vasara har under fyra år studerat Sametinget och kommer att ha en rapport klar innan årsskiftet. Han säger att Sametinget inte levt upp till de stora förväntningar som de samiska väljarna hade på parlamentet från början. Väljarna hade väntat sig att Sametinget skulle ha en större politisk makt, något som Sametinget inte levt upp till, säger han. Nils Vasara tror att Sametingets roll kommer att stärkas i framtiden, även på den svenska politiska arenan.