Uttagssystemet kraschade på travet

Det höll på att bli katastrof istället för folkfest vid V75 som avgjordes på Kalmartravet igår. I alla fall för dem som endast kommit med kontokort och inga kontanter.
För Kalmartravets uttagssystem för pengar,"Babs", kraschade och även uttagssystemen på travets restauranger kollapsade av trycket. Men efter några lopp kunde systemen byggas upp igen och besökarna som tidigare svor över uteblivna kontaner kunde börja spela.