Kraftig försäljningsökning i Helsingör

Det har nu gått en månad sedan Danmark kraftigt sänkte spritpriserna och försäljningen i Helsingör har sedan dess fördubblats.
När det gäller svenska kunder är det inte längre bara skåningar som köper sprit, numera ordnas också bussresor från många fler delar av landet. Samtliga rederier som trafikerar leden Helsingborg-Helsingör vittnar om en kraftigt ökad passagerarström och Helsingör som i september beskrevs som en spökstad har efter prissänkningen på sprit fått nytt liv.