Kraftig turistökning på Dalslands kanal

Norrmännen söker sig till Dalslands kanal. Antalet norska båtar har ökat med 40 % i år jämfört med förra året, rapporterar SR Väst.Överhuvudtaget har det varit en kraftig ökning av fritidsbåtstrafiken på Dalslands Kanal i år. Dessutom blev över 11 000 kanoter slussade i kanalen i år.