Muslimska skolor granskar sig själva

Skolverket har dragit in tillståndet för den muslimska friskolan i Jönköping och flera andra muslimska friskolor har utsatts för hård kritik.
Och nu går flera muslimska friskolor samman för att kritiskt granska den egna verksamheten och kvalitétssäkra utbildningen. Det säger rektorn för Växjö islamiska skola, Ismail Abuhelal, som också företräder nätverket Sveriges Islamiska Skolor -Avsikten med våra skolor är att alla ska må bra och att barnen ska integrera sig i det svenska samhället. Det är mycket viktigt att skolorna granskas så att de håller en hög kvalitet, säger Ismael Abuhelal.