Norsk kommun tjänar miljoner på USA:s skattesystem

Den norska kommunen Asker kan tjäna stora pengar på att utnyttja det amerikanska skattesystemet.Asker ska hyra ut sitt vatten- och avloppsnät till en amerikansk bank och sen hyra tillbaka näten av banken gratis.
Banken investerar utomlands och slipper, enligt reglerna, skatt i 28 år framåt.Asker kommun räknar med att tjäna mellan 50 och 100 miljoner kronor på affären. Pengar som ska investeras i kommunens vattenförsörjning.